Grip op je financiële toekomst


Financiële wensen en verplichtingen variëren flink gedurende een mensenleven. Dat is boeiend en enerverend – zolang je er goed op bent voorbereid. Een financieel plan -een van de onderdelen van financiële planning- brengt uitkomst. Hiermee creëer je overzicht over wat u nodig heeft om jouw wensen en ambities te realiseren.  Via een overzichtelijk adviestraject komt een goed financieel plan tot stand.

  • Een financiel plan geeft inzicht en rust
  • Inzicht in financiële haalbaarheid
  • Hoe verhoud jij je tot geld en kom je tot financiële beslissingen

Financiële planning


Financiële planning helpt je bij het in kaart brengen van jouw financiële situatie en het plannen van je financiële toekomst. Je brengt jouw inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband en plaatst ze op een tijdlijn. Ook weeg je jouw persoonlijke omstandigheden mee: ben je getrouwd, kun je op termijn misschien een erfenis verwachten, welke rechten bouw je op binnen de sociale zekerheid? Zo ontstaat een persoonlijk financieel plan.

Scenario's


Iedere schets van je financiële levensloop is vanzelfsprekend een momentopname. Een goed financieel plan houdt echter ook rekening met veranderingen en onvoorziene tegenslag. Dit gebeurt door meerdere scenario’s door te rekenen. Zo weet je precies waar mogelijke risico’s zitten, wat je al goed hebt geregeld en wat je nog moet aanvullen of bijsturen. Kortom: je schept een helder totaalbeeld van je financiële wensen en mogelijkheden.

Persoonlijk financieel plan


Een goed persoonlijk financieel plan biedt inzicht in de ontwikkeling van je inkomen, uitgaven en vermogen en helpt je risico’s te beheersen. Denk bijvoorbeeld aan:
- loopbaan- en salarisontwikkeling;
- pensioenopbouw;
- woonlasten en de waarde van de woning;
- vermogensopbouw;
- fiscale zaken;
- risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en het verlies van je partner.